Lis Lenzi ນັກໂພຊະນາການ Rio de Janeiro

ການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເພີ່ມມະຫາຊົນກ້າມເນື້ອໄວແມ່ນຫຍັງ

ຄວາມຝັນຂອງຜູ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນການເພີ່ມມະຫາຊົນກ້າມຊີ້ນຄິດກ່ຽວກັບ hypertrophy, ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າຕ້ອງມີບາງປະເພດ ... ອ່ານ​ຕື່ມ "ການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເພີ່ມມະຫາຊົນກ້າມເນື້ອໄວແມ່ນຫຍັງ